Paradise Kimono

Paradise Kimono

Regular price $50.00 $19.00 Sale

Black and White Kimono, comes in One Size Fits All.